ADRESY PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

KARPACZ, MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN

PSZOK na składowisku odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy
Godziny przyjmowania odpadów:
od poniedziałku do piątku – 6.00 – 18.00

Regulamin korzystania z PSZOK

 

PIECHOWICE /odpady przynosimy w dniu przyjmowania/

ul. Boczna 15
Godziny przyjmowania odpadów:
poniedziałek, środa i piątek - 12:00-19:00
wtorek i czwartek – 9.00 – 16.00, soboty – 10.00 – 15.00

Regulamin korzystania z PSZOK

 

 

W PSZOK przyjmowane są m.in.:

 • szkło,
 • papier i tektura,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • metal i złom,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/osobę/rok, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • świetlówki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia (oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin),
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki,
 • odzież i tekstylia.

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta,
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.