Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2018

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2017

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2016

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2015

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2014 (21.01.2014)

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2014 (16.12.2013)

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2013 (14.06.2013r.)

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2013 (06.02.2013r.)

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2013

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2012 (Aktualizacja)

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2012

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2011 (Aktualizacja)

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2011

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2010

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy na rok 2009

Wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Ścięgnach - KostrzycyDokumenty uzupełniające

Uchwała nr 78/XIX/13 z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego

UCHWAŁA NR XL/1243/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 26 września 2013 r.