Przetargi


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości do 1500 Mg
data zamieszczenia: 25.01.2019

Informacja z sesji otwarcia ofert - Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości do 1500 Mg
data zamieszczenia: 22.01.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości do 1500 Mg
data zamieszczenia: 14.01.2019


Zakup sprzętu do obsługi KCGO - Zadanie I ładowarki teleskopowe. Nr sprawy IP-271-37/2018
data zamieszczenia: 07.12.2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - WYJAŚNIENIA
data zamieszczenia: 07.12.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
data zamieszczenia: 29.11.2018


Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - sprzedaż środków trwałych SCANIA P94
data zamieszczenia: 28.11.2018

Sprzedaż środków trwałych SCANIA P94
data zamieszczenia: 15.11.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - „Plac magazynowania” Nr sprawy IP-271-35/2018
data zamieszczenia: 26.10.2018
- unieważnienie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data zamieszczenia: 31.10.2018

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert w dniu 10.10.2018 r.
data zamieszczenia: 10.10.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 20 03 07 w ilości do 1500 Mg
data zamieszczenia: 01.10.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IP-271-32/2018
data zamieszczenia: 15.10.2018

Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - kontenery. Nr sprawy: IP-271-32/2018
data zamieszczenia: 10.09.2018


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Nr sprawy IP-271-33/2018
data zamieszczenia: 19.11.2018

Zakup sprzętu do obsługi KCGO - Zadanie I ładowarki teleskopowe. Nr sprawy IP-271-33/2018
data zamieszczenia: 26.09.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data zamieszczenia: 15.03.2018

Informacja z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 09.03.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ
data zamieszczenia: 07.03.2018

SIWZ i załączniki
data zamieszczenia: 02.03.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy.
data zamieszczenia: 02.03.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data zamieszczenia: 14.03.2018

Informacja z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 06.03.2018

SIWZ i załączniki
data zamieszczenia: 26.02.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zakup i sukcesywne dostawy rękawów foliowych dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data zamieszczenia: 26.02.2018 r.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 12.01.2018

Informacja z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 11.01.2018

SIWZ i załączniki
data zamieszczenia: 03.01.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zakup i sukcesywne dostawy rękawów foliowych dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data zamieszczenia: 03.01.2018


Informacja o wyborze oferty
data zamieszczenia: 19.12.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zbadanie bilansu za 2017 i 2018 rok w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
data zamieszczenia: 07.12.2017


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 11-08-2017

Załączniki
data zamieszczenia: 17-07-2017

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Fiata Ducato, kanałowej prasy belującej należących do ZGK
data zamieszczenia: 17-07-2017


Informacja o wyborze oferty
data zamieszczenia: 01-08-2017

Informacja z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 20-07-2017

Załączniki
data zamieszczenia: 13-07-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska odpadu o kodzie ex 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
data zamieszczenia: 13-07-2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data zamieszczenia: 24-08-2017

Wniosek zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą
data zamieszczenia: 14-08-2017

Informacja z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 20-07-2017

Załączniki
data zamieszczenia: 17-07-2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 wytworzone w procesach technologicznych w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data zamieszczenia: 17-07-2017

Załączniki
data zamieszczenia: 10-07-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku odpadów o kodzie 19_12_12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 wytworzone w procesach technologicznych w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data zamieszczenia: 10-07-2017


Informacja o wyborze oferty
data zamieszczenia: 30-06-2017

Informacja z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 09-06-2017

Odpowiedź na pytanie - Ochrona osób i mienia w KCGO Sp. z o.o. w Ścięgnach–Kostrzycy
data zamieszczenia: 06-06-2017

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE Ochrona osób i mienia w KCGO Sp. z o.o. w Ścięgnach–Kostrzycy
data zamieszczenia: 01-06-2017


Unieważnienie postępowania
data zamieszczenia: 29-06-2017

Załączniki
data zamieszczenia: 29-05-2017

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Fiata Ducato, kanałowej prasy belującej należących do ZGK
data zamieszczenia: 29-05-2017


Unieważnienie postępowania - informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku odpadów.
data zamieszczenia: 04-07-2017

Informacja z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 06-06-2017

Informacja o zmianie SIWZ i formularza - dokumenty po zmianach
data zamieszczenia: 02-06-2017

SIWZ, formularz oferty i oświadczenia
data zamieszczenia: 29-05-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ”Odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 wytworzone w procesach technologicznych w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”
data zamieszczenia: 29-05-2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa płynnego
data zamieszczenia: 21-03-2017

Informacji z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 13-03-2017

SIWZ, formularz oferty i oświadczenia
data zamieszczenia: 03-03-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data zamieszczenia: 03-03-2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data zamieszczenia: 27-01-2017

Informacja
data zamieszczenia: 19-01-2017

SIWZ, formularz oferty i oświadczenia
data zamieszczenia: 11-01-2017

Zakup i sukcesywne dostawy rękawów foliowych dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”
data zamieszczenia: 11-01-2017


Informacja o wyborze oferty „Badanie bilansu za 2016 rok w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
data zamieszczenia: 18-11-2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zbadanie bilansu za 2016 rok w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
data zamieszczenia: 02-11-2016


Informacja o wyborze najkorzystniejszej
data zamieszczenia: 023-08-2016

Zapytanie cenowe„Świadczenie obsługi prawnej dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami przez okres 24 miesięcy”
data zamieszczenia: 01-08-2016

formularz oferty
data zamieszczenia: 01-08-2016


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 12-08-2016

Rysunki uzupełaniające
data zamieszczenia: 03-08-2016

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa systemu przenośników frakcji energetycznej do wiaty
data zamieszczenia: 26-07-2016

SIWZ, formularz oferty oraz załączniki
data zamieszczenia: 26-07-2016


Informacja o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 05-08-2016

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 wytworzone w procesach technologicznych w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data zamieszczenia: 22-07-2016

SIWZ, formularz oferty oraz załączniki
data zamieszczenia: 22-07-2016


Ogłoszenie o wyniku postępowania 10.06.2016
data zamieszczenia: 14-06-2016

SIWZ, formularz oferty oraz załączniki
data zamieszczenia: 25-05-2016

Ogłoszenie o zamówieniu. Ochrona osób i mienia wraz z usługą utrzymania czystości terenu w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy
data zamieszczenia: 25-05-2016


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 25-05-2016

SIWZ, formularz oferty oraz załączniki
data zamieszczenia: 16-05-2016

Ogłoszenie o zamówieniu. Ochrona osób i mienia wraz z usługą utrzymania czystości terenu w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy
data zamieszczenia: 16-05-2016


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 16-05-2016

Pytania i odpowiedzi oraz SIWZ po zmianach z dnia 11.05.2016r.
data zamieszczenia: 11-05-2016

SIWZ po zmianach z dnia 10.05.2016r.
data zamieszczenia: 10-05-2016

Zmiany treści
data zamieszczenia: 10-05-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data zamieszczenia: 10-05-2016

SIWZ, formularz oferty oraz załączniki
data zamieszczenia: 06-05-2016

Ogłoszenie o zamówieniu. Ochrona osób i mienia wraz z usługą utrzymania czystości terenu w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy
data zamieszczenia: 06-05-2016


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 20-05-2016

SIWZ, formularz oferty oraz załączniki
data zamieszczenia: 27-04-2016

Ogłoszenie o zamówieniu. Budowa parkingu na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy. Oznaczenie sprawy IP-271-28/2016
data zamieszczenia: 27-04-2016


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 04-04-2016

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 03-03-2016

SIWZ
data zamieszczenia: 03-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu. „Budynek biurowo – socjalny” realizowany w ramach zadania „Budowa zaplecza socjalnego”. Oznaczenie sprawy IP-271-25/2016
data zamieszczenia: 03-03-2016


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 16-03-2016

Formularz oferty po zmianach
data zamieszczenia: 07-03-2016

SIWZ po zmianach
data zamieszczenia: 07-03-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data zamieszczenia: 07-03-2016

Pytania i odppowiedzi
data zamieszczenia: 07-03-2016

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 01-03-2016

SIWZ
data zamieszczenia: 01-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu. dostawa ON dla KCGO Spółki z o.o.
data zamieszczenia: 01-03-2016


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-1/2016
data zamieszczenia: 09-03-2016

Zmiana terminu otwarcia ofert. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-1/2016
data zamieszczenia: 29-02-2016

Wyjaśnienia do pytań z dnia 25-02-2016. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-1/2016
data zamieszczenia: 29-02-2016

Wyjaśnienia do pytań z dnia 23-02-2016. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-1/2016
data zamieszczenia: 29-02-2016

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu samochodu do obsługi gniazd selektywnej zbiórki odpadów. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-1/2016
data zamieszczenia: 23-02-2016

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 22-02-2016


Unieważnienie postępowania
data zamieszczenia: 09-02-2016

Załączniki nr 1 i 2
data zamieszczenia: 16-01-2016

Ogłoszenie o przetargu Sprzedaż środków trwałych - ładowarki kołowej BOBCAT
data zamieszczenia: 16-01-2016


Unieważnienie postępowania dotyczy zakupu samochodu do obsługi gniazd selektywnej zbiórki odpadów.
Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-23/2015
data zamieszczenia: 23-12-2015

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu samochodu do obsługi gniazd selektywnej zbiórki odpadów.
Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-23/2015
data zamieszczenia: 14-12-2015


Ogłoszenie wyniku postępowania – Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
data zamieszczenia: 23-12-2015

SIWZ i załączniki – Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
data zamieszczenia: 08-12-2015

Ogłoszenie o zamówieniu – Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Sprawa nr: IP-271-26-2015 data zamieszczenia: 08-12-2015


Informacja o wyborze oferty – badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
data zamieszczenia: 10-12-2015

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
data zamieszczenia: 30-11-2015


Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 27-11-2015
data zamieszczenia: 04-12-2015

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu ładowarki kołowej teleskopowej.
data zamieszczenia: 24-11-2015


Unieważnienie przetargu Ładowarka kołowa teleskopowa BOBCAT 4060 należącej do Związku Gmin Karkonoskich.
data zamieszczenia: 08-12-2015

Załączniki nr 1 i 2. Sprzedaż środków trwałych: Ładowarka kołowa teleskopowa BOBCAT 4060 należącej do Związku Gmin Karkonoskich.
data zamieszczenia: 17-11-2015

Ogłoszenie o przetargu. Sprzedaż środków trwałych: Ładowarka kołowa teleskopowa BOBCAT 4060 należącej do Związku Gmin Karkonoskich.
data zamieszczenia: 17-11-2015


Ogłoszenie wyników postępowania z dnia: 16-11-2015r. - Dostawa energii elektrycznej.
Numer sprawy : IP-271-22/2015
data zamieszczenia: 18-11-2015

Formularz oferty z załącznikiem po zmianach - Dostawa energii elektrycznej.
Numer sprawy : IP-271-22/2015
data zamieszczenia: 12-11-2015

SIWZ po zmianach strony:19,21,26,27 - Dostawa energii elektrycznej.
Numer sprawy : IP-271-22/2015
data zamieszczenia: 12-11-2015

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12-11-2015 - Dostawa energii elektrycznej.
Numer sprawy : IP-271-22/2015
data zamieszczenia: 12-11-2015

Załączniki - Dostawa energii elektrycznej.
Numer sprawy : IP-271-22/2015
data zamieszczenia: 06-11-2015

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa energii elektrycznej. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-21/2015.
Numer sprawy : IP-271-22/2015 Numer ogłoszenia: 162393 2015;
data zamieszczenia: 06-11-2015


Unieważnienie postępowania - „Budowa parkingu na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy”. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-21/2015.
Numer sprawy : IP-271-23/2015
data zamieszczenia: 10-11-2015

Załączniki - „Budowa parkingu na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy”. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-21/2015.
Numer sprawy : IP-271-23/2015 Numer ogłoszenia: 152383 - 2015;
data zamieszczenia: 30-10-2015

Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. : „Budowa parkingu na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy”. Oznaczenie sprawy IP/ZGK-271-21/2015.
Numer sprawy : IP-271-23/2015 Numer ogłoszenia: 152383 - 2015;
data zamieszczenia: 30-10-2015


Unieważnienie postępowania - „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.”
ZADANIE I – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Numer sprawy : IP-271-23/2015
data zamieszczenia: 26-11-2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 03-11-2015 - „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.”
ZADANIE II – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Związku Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Numer sprawy : IP-271-23/2015
data zamieszczenia: 04-11-2015

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 28.10.2015 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Numer sprawy : IP-271-23/2015
data zamieszczenia: 29-10-2015

SIWZ, załączniki oraz formularz oferty - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Numer sprawy : IP-271-23/2015
data zamieszczenia: 20-10-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku Gmin Karkonoskich i Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Numer sprawy : IP-271-23/2015 Numer ogłoszenia: 152383 - 2015;
data zamieszczenia: 19-10-2015


Ogłoszenie wyniku postępowania Dostawa używanej automatycznej prasy belującej do odpadów z wstępnym zgniotem” Oznaczenie sprawy IP-271-21/2015
data zamieszczenia: 20-08-2015

SIWZ v.1 po zmianach, str 7.
data zamieszczenia: 05-08-2015

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa używanej automatycznej prasy belującej do odpadów z wstępnym zgniotem”
realizowana w ramach zadania "Zakup belownicy - prasy wraz z montażem" Oznaczenie sprawy IP-271-21/2015
data zamieszczenia: 04-08-2015

SIWZ
data zamieszczenia: 04-08-2015

Formularze i załączniki
data zamieszczenia: 04-08-2015


Unieważnienie przetargu - Oznaczenie sprawy IP-271-20/2015
data zamieszczenia: 30-07-2015

SIWZ po zmianach z dnia 08.07.2015
data zamieszczenia: 08-07-2015

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.07.2015
data zamieszczenia: 08-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa używanej automatycznej prasy belującej do odpadów z wstępnym zgniotem”
realizowana w ramach zadania "Zakup belownicy - prasy wraz z montażem" Oznaczenie sprawy IP-271-20/2015
data zamieszczenia: 02-07-2015

SIWZ
data zamieszczenia: 02-07-2015

Formularze i załączniki
data zamieszczenia: 02-07-2015


ogłoszenie wyniku postępowania - "Sukcesywne dostawy rękawów foliowych dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy"
data zamieszczenia: 26.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu "Sukcesywne dostawy rękawów foliowych dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy"
data zamieszczenia: 10.06.2015

SIWZ
data zamieszczenia: 10.06.2015

Formularze i załączniki
data zamieszczenia: 10.06.2015


ogłoszenie wyniku postępowania - „Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3" Oznaczenie sprawy IP-271-19/2015.
data zamieszczenia: 22.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3"
data zamieszczenia: 03.06.2015

SIWZ
data zamieszczenia: 03.06.2015

Formularze i załączniki
data zamieszczenia: 03.06.2015


Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 07.04.2015r
data zamieszczenia: 10.04.2015

Formularz i załączniki nr 3, 4, 5
data zamieszczenia: 20.03.2015

SIWZ wraz z załącznikami nr 1, 2
data zamieszczenia: 20.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu „Utworzenie placów magazynowania i kompostowania odpadów” Etap II realizowane w ramach zadania „Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wraz z utworzeniem placów magazynowania i kompostowania odpadów , budową odprowadzenia odcieków i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach –Kostrzycy”. Oznaczenie sprawy IP-271-18/2015
data zamieszczenia: 20.03.2015


Ogłoszenie o wyniku postępowania: Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data zamieszczenia: 10.03.2015

SIWZ, formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 23.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data zamieszczenia: 23.02.2015


Informacja o wyborze oferty – badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok
data zamieszczenia: 11.12.2014

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014.
data zamieszczenia: 19.11.2014


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 18.11.2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej
data zamieszczenia: 13.11.2014

Załączniki
data zamieszczenia: 13.11.2014


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 16.10.2014

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI NA 06.11.2014R.
data zamieszczenia: 08.10.2014

Zapytanie ofertowe na zapewnienie lokalu oraz obsługę gastronomiczną konferencji dla projektu: „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”. Oznaczenie sprawy IP/ZGK.271-11/2014
data zamieszczenia: 06.10.2014


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę prawną
data zamieszczenia: 26.08.2014

Formularz oferty
data zamieszczenia: 25.07.2014

Zapytanie cenowe na świadczenie obsługi prawnej dla KCGO Spółka z o.o.
data zamieszczenia: 25.07.2014


Informacja o unieważnieniu postępowania na "Świadczenie obsługi prawnej dla KCGO Sp. z o.o."
data zamieszczenia: 24.07.2014

Formularz oferty
data zamieszczenia: 11.07.2014

Zapytanie cenowe na świadczenie obsługi prawnej dla KCGO Spółka z o.o.
data zamieszczenia: 11.07.2014


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data otrzymania dokumentów: 28.05.2014; data zamieszczenia: 28.05.2014

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 19.05.2014
data otrzymania dokumentów: 19.05.2014; data zamieszczenia: 19.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona osób i mienia wraz z usługą sprzątania w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
data otrzymania dokumentów: 15.05.2014; data zamieszczenia: 15.05.2014

SIWZ oraz Plan KCGO
data otrzymania dokumentów: 15.05.2014; data zamieszczenia: 15.05.2014

Formularz oferty oraz załączniki
data otrzymania dokumentów: 15.05.2014; data zamieszczenia: 15.05.2014


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 09.06.2014

Wyjaśnienie treści SIWZ
data zamieszczenia: 06.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń” Urządzenie separacyjne balistyczno – sortownicze dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”.
data zamieszczenia: 23.04.2014

SIWZ
data zamieszczenia: 23.04.2014

Formularze i załączniki
data zamieszczenia: 23.04.2014

Rysunki A i B
data zamieszczenia: 23.04.2014


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 22.05.2014

Protokół z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 08.05.2014

Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń. Sito bębnowe, Myjka wysokociśnieniowa do urządzeń przenośnych - w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”
data zamieszczenia: 24.04.2014

SIWZ
data zamieszczenia: 18.04.2014

Formularze i załączniki
data zamieszczenia: 18.04.2014

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - odpowiedzi na pytania z dnia 22.04.2014
data zamieszczenia: 25.04.2014

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - odpowiedzi na pytania z dnia 22.04.2014
data zamieszczenia: 25.04.2014

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - odpowiedzi na pytania z dnia 24.04.2014
data zamieszczenia: 25.04.2014


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data zamieszczenia: 01.04.2014

Zapytanie ofertowe Waga do ładowarek teleskopowych
data zamieszczenia: 21.03.2014


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 26.02.2014

Formularz oferty + dokumenty
data zamieszczenia: 15.02.2014

SIWZ
data zamieszczenia: 15.02.2014

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy.
data zamieszczenia: 15.02.2014


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 07.01.2014

Ogłoszenie o przetargu Sprzedaż środków trwałych – kompaktora, ładowarki teleskopowej, kanałowej prasy belującej należących do Związku Gmin Karkonoskich.
data zamieszczenia: 29.11.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data zamieszczenia: 11.02.2014

Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 24.01.2014

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 20.11.2013

SIWZ i załączniki
data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Utwardzenie terenu wraz z przebudową odwodnienia terenu w ramach zadania.: Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wraz z utworzeniem placu magazynowania odpadów i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -Kostrzycy.Oznaczenie sprawy IP.271-15/13 Numer ogłoszenia: 278411 - 2013;
data zamieszczenia: 20.11.2013


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 11.12.2013

Wyjaśnienie treści SIWZ
data zamieszczenia: 28.11.2013

SIWZ po zmianach (dot. str. 2,7,23)
data zamieszczenia: 22.11.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data zamieszczenia: 22.11.2013

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ
data zamieszczenia: 22.11.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 19.11.2013

SIWZ i załączniki
data zamieszczenia: 19.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Utwardzenie terenu wraz z przebudową odwodnienia terenu w ramach zadania.: Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wraz z utworzeniem placu magazynowania odpadów i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -Kostrzycy.Oznaczenie sprawy IP.271-14/13 Numer ogłoszenia: 244199 - 2013;
data zamieszczenia: 19.11.2013


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 17.01.2014

Wyjaśnienie treści SIWZ IV (doprecyzowanie wydajności rozdrabniacza i układu do wyjaśnienia I z dnia 12-12-2013)
data zamieszczenia: 20.12.2013

SIWZ po zmianach (dot. str. 2,3 i 9,10 )
data zamieszczenia: 19.12.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data zamieszczenia: 19.12.2013

Wyjaśnienie treści SIWZ IV (zmiana terminu składania ofert)
data zamieszczenia: 19.12.2013

Wyjaśnienie treści SIWZ III
data zamieszczenia: 19.12.2013

Wyjaśnienie treści SIWZ II
data zamieszczenia: 12.12.2013

Wyjaśnienie treści SIWZ I
data zamieszczenia: 12.12.2013

Formularz oferty, załączniki i rysunki(schemat,koncepcja)
data zamieszczenia: 17.09.2013

SIWZ - „Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń” w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”. Nr sprawy IP.271-12/13
data zamieszczenia: 14.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń” w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”. Nr sprawy IP.271-12/13
data zamieszczenia: 14.11.2013


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 05.11.2013

Ogłoszenie o przetargu Sprzedaż środków trwałych - kompaktora, ładowarki teleskopowej, kanałowej prasy belującej należących do Związku Gmin Karkonoskich
data zamieszczenia: 30.09.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data zamieszczenia: 09.10.2013

Zapytanie ofertowe - Wykonanie plakietek informacyjnych dla zadania pn.„Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”.
data zamieszczenia: 30.09.2013


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data zamieszczenia: 05.11.2013

Wyjaśnienie treści SIWZ IV Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń”
w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych” Oznaczenie sprawy IP.271-11/13

Wyjaśnienie treści SIWZ III Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń”
w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych” Oznaczenie sprawy IP.271-11/13

Wyjaśnienie treści SIWZ II Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń”
w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych” Oznaczenie sprawy IP.271-11/13

Wyjaśnienie treści SIWZ I Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń”
w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych” Oznaczenie sprawy IP.271-11/13

Formularz oferty, załączniki i rysunki(schemat,koncepcja)
data zamieszczenia: 17.09.2013

SIWZ
data zamieszczenia: 17.09.2013

Ogłoszenie o zamówieniu„ Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń” w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”. Nr sprawy IP.271-11/13
data zamieszczenia: 17.09.2013


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 15.08.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 07.08.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 02.08.2013

SIWZ po zmianach z dnia 07-08-2013
data zamieszczenia: 07.08.2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
data zamieszczenia: 07.08.2013

SIWZ
data zamieszczenia: 02.08.2013

ZAKUP KONTENERÓW I KOSZY w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych. Numer ogłoszenia: 311702 - 2013;
data zamieszczenia: 02.08.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data zamieszczenia: 04.09.2013

Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 26.07.2013

SIWZ po zmianach z dnia 18.07.2013
data zamieszczenia: 18.07.2013

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18.07.2013
data zamieszczenia: 18.07.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 16.07.2013

SIWZ
data zamieszczenia: 16.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zakup pojemników i kontenerów do PSZOK oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
data zamieszczenia: 16.07.2013


Ogłoszenie o wyniku postępowania
data zamieszczenia: 13.09.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data zamieszczenia: 23.08.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 20.08.2013

SIWZ po zmianach (korekta z dnia 20.08.2013r. str. 3 i 9)
data zamieszczenia: 20.08.2013

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
data zamieszczenia: 20.08.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 01.08.2013

SIWZ po zmianach (korekta z dnia 01.08.2013r. dot. str. 31,47)
data zamieszczenia: 29.07.2013

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
data zamieszczenia: 29.07.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 15.07.2013

SIWZ
data zamieszczenia: 15.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu„ Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń” w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”. Nr sprawy IP.271-08/13
data zamieszczenia: 15.07.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data zamieszczenia: 08.07.2013

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zadania pn. „Usługi finansowo - prawne wraz z nadzorem inwestorskim"
data zamieszczenia: 02.07.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 18.06.2013

SIWZ
data zamieszczenia: 18.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Usługi finansowo- prawne wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”
data zamieszczenia: 18.06.2013


Unieważnienie postępowania
data zamieszczenia: 17.06.2013

Formularz oferty i załączniki
data zamieszczenia: 06.06.2013

SIWZ
data zamieszczenia: 06.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Usługi finansowo- prawne wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”
data zamieszczenia: 06.06.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę energii elektrycznej
data zamieszczenia: 04.09.2013

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Dostawę energii elektrycznej
data zamieszczenia: 13.06.2013

SIWZ po z zmianach z dnia 22.05.2013
data zamieszczenia: 22.05.2013

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22.05.2013
data zamieszczenia: 22.05.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 85163-2013;
data zamieszczenia: 22.05.2013

Oświadczenia i formularze
data zamieszczenia: 17.05.2013

SIWZ
data zamieszczenia: 17.05.2013

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elegtrycznej”
data zamieszczenia: 17.05.2013

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertydotyczy: wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia, polegającego na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”
data zamieszczenia: 06.05.2013

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych”
data zamieszczenia: 23.04.2013

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”
data zamieszczenia: 08.04.2013

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 21-03-2013r. „Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”
data zamieszczenia: 21.03.2013

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ z dn. 12-03-2013
„Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”
data zamieszczenia: 15.03.2013

 

Formularze - data zamieszczenia: 13.03.2013

 

SIWZ - data zamieszczenia: 12.03.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności i wniosku dla zadania pn. Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy Numer ogłoszenia: 98632 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy data zamieszczenia: 28.02.2013r

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia: 28.02.2013r

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia data zamieszczenia: 19.02.2013r

 

Zmiana SIWZ data zamieszczenia: 19.02.2013r

 

SIWZ, formularz oferty, załącznik nr 2, załącznik nr 3 data zamieszczenia: 13.02.2013r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy. Numer ogłoszenia: 59948 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy" - biokompostownia tunelowa z wyposażeniem dodatkowym. data zamieszczenia: 19.04.2013r

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IP.271-01/13 w przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy" - biokompostownia tunelowa z wyposażeniem dodatkowym. data zamieszczenia: 20.03.2013r

 

Wyjaśnienie treści SIWZ data zamieszczenia: 22.02.2013r

 

Formularz oferty data zamieszczenia: 30.01.2013r

 

SIWZ data zamieszczenia: 30.01.2013r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy" - biokompostownia tunelowa z wyposażeniem dodatkowym.; data zamieszczenia: 30.01.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Monitoring jakości środowiska na obszarze i w otoczeniu KCGO; data zamieszczenia: 15.01.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Monitoring jakości środowiska na obszarze i w otoczeniu KCGO; data zamieszczenia: 04.01.2013r

 

Załączniki do SIWZ i formularz oferty data zamieszczenia: 17.12.2012

 

SIWZ data zamieszczenia: 17.12.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Monitoring jakości środowiska na obszarze i w otoczeniu KCGO; data zamieszczenia: 17.12.2012

 


Informacja o wyniku postępowania; data zamieszczenia: 31.12.2012

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ data zamieszczenia: 21.12.2012

 

Załączniki do SIWZ: wykaz pojazdów, wykaz mienia Związku Gmin Karkonoskich, wykaz mienia ZUK ZGK, kwestionariusz oceny ryzyka pożar kradzież(8a-8d), opis obiektów, kwestionariusz oceny ryzyka ogniowego, kwestionariusz do OC za szkody w środowisku, plan zagospodarowania KCGO, formularz oferta zadanie I, formularz oferta zadanie II; data zamieszczenia: 14.12.2012

SIWZ data zamieszczenia: 14.12.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIOWĄ - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich oraz Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich Numer ogłoszenia: 513010 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

 


ZAPYTANIE CENOWE na świadczenie usług prania i chemicznego czyszczenia oraz dezynfekcji odzieży roboczej dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich z/s w Bukowcu w roku 2013. data zamieszczenia: 13.12.2012

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy oraz sprzedaż paliwa płynnego (ON) na macierzystej stacji paliw wykonawcy Numer ogłoszenia: 446924 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy oraz sprzedaż paliwa płynnego (ON) na macierzystej stacji paliw wykonawcy. data zamieszczenia: 14.11.2012

Załącznik do SIWZ data zamieszczenia: 14.11.2012

 

SIWZ data zamieszczenia: 14.11.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy oraz sprzedaż paliwa płynnego (ON) na macierzystej stacji paliw wykonawcy Numer ogłoszenia: 446924 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012

 


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA data zamieszczenia: 12.11.2012

 

Formularz oraz załącznik do SIWZ data zamieszczenia: 22.10.2012

 

SIWZ data zamieszczenia: 22.10.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy oraz sprzedaż paliwa płynnego (ON) na macierzystej stacji paliw wykonawcy Numer ogłoszenia: 410798 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

 


Informacja o wyniku postepowania, zadanie 1 dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich oraz Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich; data zamieszczenia: 30.10.2012

Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz pojazdów (zmodyfikowany) data zamieszczenia: 23.10.2012

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ data zamieszczenia: 23.10.2012

 

Załączniki do SIWZ: wykaz pojazdów, wykaz mienia Związku Gmin Karkonoskich, wykaz mienia ZUK ZGK, kwestionariusz oceny ryzyka pożar kradzież(8a-8d), opis obiektów, kwestionariusz oceny ryzyka ogniowego, kwestionariusz do OC za szkody w środowisku, plan zagospodarowania KCGO, formularz oferta zadanie I, formularz oferta zadanie II; data zamieszczenia: 12.10.2012

SIWZ data zamieszczenia: 12.10.2012

 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich oraz Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich Numer ogłoszenia: 396630 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy w roku 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

Zapytanie cenowe na sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy w roku 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie pomiaru hałasu w środowisku na instalacji Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy w roku 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

Zapytanie cenowe na wykonanie pomiaru hałasu w środowisku na instalacji Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy w roku 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na audyt „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy”; data zamieszczenia: 27.06.2012

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 18.06.2012, dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy”; data zamieszczenia: 19.06.2012

Protokół z otwarcia ofert z przetargu z dnia 31.05.2012, dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy”; data zamieszczenia: 04.06.2012

Zmiana treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dot.: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest audyt projektu pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy”; data zamieszczenia: 25.05.2012

Zmiana treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dot.: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest audyt projektu pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy”; data zamieszczenia: 24.05.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy I.271-15/2012. - Audyt zewnętrzny projektu pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi - Audyt zewnętrzny projektu pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”; data zamieszczenia: 21.05.2012


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ładowarki przegubowe - 2012/S 142-236570 z dnia 27.07.2012 dot. zamówienia publicznego pn.:- „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy” / data zamieszczenia: 27.07.2012

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.07.2012 dot. zamówienia publicznego pn.:- „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy” / Oznaczenie sprawy I.271-14/12; data zamieszczenia: 10.07.2012

Protokół z otwarcia ofert z przetargu z dnia 26.06.2012 dot. zamówienia publicznego pn.:- „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy” / Oznaczenie sprawy I.271-14/12; data zamieszczenia: 27.06.2012

Dodatkowe informacje (zmiany) - Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy” / Oznaczenie sprawy I.271-14/12; data zamieszczenia: 01.06.2012

SIWZ poprawiony - Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy” / Oznaczenie sprawy I.271-14/12; data zamieszczenia: 16.05.2012

Wyjaśnienie treści i zmian specyfikacj SIWZ / Dotyczy: Postępowania przetargowego - Numer sprawy ZP.271-14/12; data zamieszczenia: 16.05.2012

SIWZ poprawiony - Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy” / Oznaczenie sprawy I.271-14/12; data zamieszczenia: 09.05.2012

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy” / Oznaczenie sprawy I.271-14/12; data zamieszczenia: 26.04.2012r.

SIWZ - Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy” / Oznaczenie sprawy I.271-14/12; data zamieszczenia: 26.04.2012r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa drutu do prasy belującej dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy. Numer ogłoszenia: 206382 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.04.2012r.Dotyczy: Postępowania przetargowego - Numer sprawy ZP.271.1.2012

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 31.03.2012r. Dotyczy: Postępowania przetargowego - Numer sprawy ZP.271.1.2012

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 30.03.2012r. Dotyczy: Postępowania przetargowego - Numer sprawy ZP.271.1.2012

Część III - Formularz oferty (doc)

Dostawa drutu do prasy belującej Dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy (SIWZ)

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa drutu do prasy belującej dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy. Numer ogłoszenia: 93006 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012

 


Informacja o spotkaniach z oferentami „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy”; data zamieszczenia: 08.01.2013

Negocjacje z oferentami ETAP I cz. II - VERTEX, dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy”; data zamieszczenia: 06.06.2012

Negocjacje z oferentami ETAP I cz. II - SYNKRET, dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy”; data zamieszczenia: 06.06.2012

Informacja nr 2 dot. sprawy I.271-01/12 z dnia 05-04-2012 z negocjacji dotyczących udzielenia koncesji dla zadania: Budowa instalacji do termicznego i/lub biologicznego przekształcania odpadów komunalnych dla frakcji nadsitowej >70mm, frakcji podsitowej 20-70mm i odpadów biodegradowalnych w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy

Protokół ze spotkania z oferentem nr 1 w sprawie negocjacji aspektów koncesji

Informacja o przebiegu postępowania w trybie koncesji na roboty budowlane pn.: Budowa instalacji do termicznego i/lub biologicznego przekształcania odpadów komunalnych dla frakcji nadsitowej >70mm, frakcji podsitowej 20-70mm i odpadów biodegradowalnych w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy

Wniosek o zawarcie umowy koncesji

Ogłoszenie o knocesji na roboty budowlane

Budowa instalacji do termicznego i/lub biologicznego przekształcania odpadów komunalnych dla frakcji nadsitowej >70mm, frakcji podsitowej 20-70mm i odpadów biodegradowalnych w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy (SIWZ)

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.05.2012 r. dot. zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy” Oznaczenie sprawy I.271-13/11

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 18.04.2012 r. dot. zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy” Oznaczenie sprawy I.271-13/11

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 15.03.2012 r. dot. zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy” Oznaczenie sprawy I.271-13/11

Protokół z otwarcia ofert w dniu 29.02.2012 r. dot. zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy” Oznaczenie sprawy I.271-13/11

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1/02/2012. Dotyczy: Postępowania przetargowego na ZGK/ZP I.271-13/11

SIWZ - tekst jednolity po zmianach

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2/01/2012. Dotyczy: Postępowania przetargowego na ZGK/ZP I.271-13/11

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1/01/2012. Dotyczy: Postępowania przetargowego na ZGK/ZP I.271-13/11

SIWZ - Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy”; data zamieszczenia: 27.12.2011

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu do obsługi ZUK ZGK oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach zadania pn. "Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy"; data zamieszczenia: 27.12.2011

 


ZAPYTANIE CENOWE na wykonanie monitoringu środowiska na obszarze i w otoczeniu całego Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - postępowanie o zamówienie publiczne nr sprawy I.271-12/11 pn.: Wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”; data zamieszczenia: 22.08.2011.

Postępowanie o zamówienie publiczne nr sprawy I.271-12/11 pn.: Wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Mysłakowice: Rozbudowa zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Numer ogłoszenia: 221538 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011

Informacja o zmianie SIWZ; data zamieszczenia: 02.08.2011

 

SIWZ

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr I.271-11/11 w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie robót budowlanych: „Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”; data zamieszczenia: 22.08.2011

Zamówienie publiczne nr sprawy I.271-11/11 pn.: Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”

Ogłoszenie nr 225922 - 2011 o zmianie ogłoszenia dot. - Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum; data zamieszczenia: 03.08.2011”

Informacja o zmianie SIWZ; data zamieszczenia: 03.08.2011

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Mysłakowice: Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum. Numer ogłoszenia: 221534 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011

SIWZ


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr I.271-10/11 w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym, wyposażenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza”; data zamieszczenia: 22.08.2011.

Zamówienie publiczne - nr sprawy I.271-10/11. Wykonanie robót budowlanych: „Budowa trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym, wyposażenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza”

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Mysłakowice: Budowa trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym, wyposażenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza
Numer ogłoszenia: 221230 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011

Informacja o zmianie SIWZ z 29.07.2011

 

SIWZ - trybuna tekst jednolity z 01.08.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy oraz sprzedaż paliwa płynnego (ON) na macierzystej stacji paliw wykonawcy.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego I.271-07/11 na wykonanie robót budowlanych „Budowa trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym, wyposażenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza”


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego I.271-08/11 na wykonanie robót budowlanych „Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego i.271-09/11 na wykonanie robót budowlanych „Rozbudowa zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie publiczne - nr sprawy I.271-09/11. Wykonanie robót budowlanych:„Rozbudowa zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie publiczne - nr sprawy I.271-08/11. Wykonanie robót budowlanych: „Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum”


SIWZ z dnia 11.07.2011 (tekst jednolity)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie zamówien publicznych na portalu UZP

Informacja o zmianie SIWZ z dnia 11.07.2011

Wykonanie robót budowlanych: „Budowa trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym, wyposażenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza” (SIWZ 01.07.2011)

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ II z 01.07.2011

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ I z 01.07.2011

WYJAŚNIENIE TRESCI SIWZ, pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego 01.07.2011

Informacja o zmianie SIWZ

Zamówienie publiczne - nr sprawy I.271-07/11. Wykonanie robót budowlanych: „Budowa trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym, wyposażenie sita i prasy w systemy odpylania powietrza”


Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zamówienie publiczne - nr sprawy I.271-06/11. Wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa zasobni odpadów zmieszanych w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”


Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zamówienie publiczne - nr sprawy I.271-05/11 "Wykonanie robót budowlanych: Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wiazdowej KCGO


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Postępowanie o zamówienie publiczne nr sprawy I.271-04/11 pn.: Wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa zasobni odpadów zmieszanych, budową trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowym, wyposażeniem w system odpylania powietrza oraz budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej”


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamówienie publiczne nr sprawy I.341-02/11 Promocja projektu pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy” - konferencje

Formularze


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 10.01.2011 nr 3

Tekst jednolity SIWZ z dnia 11.01.2011

Informacja o zmianie SIWZ z dnia 11.01.2011

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 10.01.2011 nr 2

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 10.01.2011 nr 1

Zamówienie publiczne nr sprawy I.341-01/11 Promocja projektu pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”

Formularze


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wyjaśnienie treści SIWZ 29.12.2010

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprawy o numerze ZGK/ZP/341/03/2010 Dot. zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie robót budowlanych „Budowa sektorów nr 3 i 4 wraz z systemem drenażu odcieków, przebudową sieci kanalizacyjnych, budową instalacji ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”.

SIWZ - roboty budowlane (tekst jednolity po zmianach)

Informacja o zmianie SIWZ 20.12.2010

Informacja o zmianie SIWZ 17.12.2010

Wykonanie robót budowlanych „Budowa sektorów nr 3 i 4 wraz z systemem drenażu odcieków, przebudową sieci kanalizacyjnych, budową instalacji ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego” ZGK/ZP/341/03/2010


Ogłoszenie o wynikach postępowania o nr sprawy ZGK/ZP/341/02/2010

Informacja o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy. Oznaczenie sprawy ZGK/ZP/341/02/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - INŻYNIER KONTRAKTU (Unieważniony)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA PALIWA 2010r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DOSTAWA PALIWA 2009r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Numer ogłoszenia: 266951 - 2008;

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy