Komunikat !

  • Print

 

Dbając o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób pracujących w czasie epidemii SARS-CoV-2 w  godzinach pracy wprowadza się zakaz kontaktów społecznych z osobami spoza zakładu pracy za wyjątkiem dostawców odpadów. Wszelkie informacje dostępne telefonicznie.


Powrót do strony głównej